OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Transport morski – logistyka i spedycja

Spedycja morska poza lotniczą, drogową i kolejową stanowi jeden z najważniejszych elementów transportu międzynarodowego szczególnie w zakresie dużych ładunków. Z założenia polega na organizacji całego procesu wysyłki towarów od nadawcy do odbiorcy oraz oczywiście ich odebrania.

Procesy spedycji morskiej

Transport liniami żeglugowymi jest oczywiście podstawą całej spedycji. Poza załadunkiem i rozładunkiem zabezpieczeniem w czasie drogi specjaliści dbają również o wszelkie formalności związane z transportem. Spedycja morska obejmuje poza tym usługi Agencji Celnej, ubezpieczenie, magazynowanie ładunków kontenerowych czy przeładowania na przykład w zakresie transportu intermodalnego. Szczegółowy zakres działań jest oczywiście dostosowany do potrzeb klientów. Tym samym spedycja to jeden z ważniejszych elementów łańcucha TSL (transport – spedycja – logistyka). By przebiegał bez problemów, wykorzystuje się najnowszą technologię informatyczną. To ona sprawia, że procesy realizowane są szybciej, a tym samym taniej.

Co to jest spedycja modalna?

Ponieważ spedycja morska zakłada transport międzynarodowy z jednego portu do drugiego, najczęściej ładunek wymagać będzie przeładowania do samolotu, pociągu, samochodu i w ten sposób doręczany jest do odbiorcy w systemie door-to-door. Spedycja intermodalna realizowana jest wiec przy użyciu kilku środków transportu, co oczywiście wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Najczęściej w ten sposób przewozi się kontenery, które niezmiennie są najważniejszym elementem frachtu morskiego. Przede wszystkim umożliwiają one transport dużej ilości towarów między oddalonymi między sobą krajami. Poza kontenerami oczywiście przewożona jest również drobnica.

Na czym polega fracht morski?

Z założenia fracht morski określał opłatę za przewóz towarów drogą morską. Z czasem pojęcie uległo rozszerzeniu i obejmuje całą usługę łącznie z przewiezieniem ładunków od producenta do portów. Koszty spedycji morskiej będą więc zależne od konkretnych usług, które zleca się specjalistom oraz oczywiście od wagi i wielkości ładunku. Obecnie wprowadzono zasadę freight equalization, która wyrównuje opłaty za fracht morski i sprawia, że sama odległość, jaką ładunki muszą pokonać, nie wpływa na cenę usługi.

Niskie koszty transportu morskiego oraz gwarancja bezpieczeństwa to główne argumenty, które przekonują przedsiębiorców, by zlecać tą drogą wysyłkę ładunków szczególnie na dalekie odległości. Muszą oni się również liczyć z tym, że będą musieli zapłacić również za niewykorzystaną ładowność statku i dlatego spedytorzy poszukują różnych firm, które wysyłają towary w tym samym kierunku, co znacznie minimalizuje koszty samego transportu.