OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Słownik skrótów w spedycji, frachcie i logistyce

Najczęściej spotykane skróty:

SKRÓTPEŁNA NAZWAOPIS
B/LBill of Ladingkonosament, czyli morski list przewozowy. Dokument ten jest potwierdzeniem, że towar został załadowany na statek, określa właściciela towaru. Więcej o konosamenecie znajdziesz TU
CBMCubic Metermetr sześcienny
CMRInternational Consignment Notkonwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów / List przewozowy stosowany w transporcie drogowym w oparciu o konwencję CMR
D/NDebit Notenota obciążeniowa
D/ODelivery Orderdokument potwierdzający wydanie ładunku w porcie
ECSExport System ControlElektroniczny System Kontroli Eksportu
ETAEstimated Time of Arrivalplanowany termin przybycia statku do portu
ETDEstimated Time of Departureplanowany termin wyjścia statku z portu
FCLFull Contaier Loadprzesyłka pełnokontenerowa. Jako przesyłkę pełnokontenerową należy traktować ładunki powyżej 13 CBM.
FIOSFree in and out and free stowedkoszty załadunku, wyładunku i sztauerki ponosi czarterujący
HB/LHouse Bill of Ladingkonosament spedytorski. Więcej informacji znajdziesz TU
IMDGInternational Maritime Dangerous Goods CodeMiędzynarodowy kod materiałów niebezpiecznych
LCLLess than Container Loadprzesyłka drobnicowa
NVOCCNon Vessel Operating Common Cartierprzewoźnik nieposiadający własnych statków, który ma zawarte umowy z armatorami. Posiada własne konosamenty, na podstawie których świadczy usługi przewozowe na własny rachunek
OPWSOgólno Polskie Warunki Spedycyjnejest to zbiór norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Więcej informacji znajdziesz  TU
PODPort of Dischargeport przeznaczenia
POLPort of Loadingport załadunku
PLLPaletaskrót oznaczający paletę, Euro lub przemysłową
TEUTwenty Equivalent Unitjednostka stosowana do celów statystycznych odpowiadająca kontenerowi 20′ DC
THCTerminal Handling Chargeskoszty załadunku / wyładunku kontenera Plac – Burta – Samochód

Najczęściej spotykane skróty armatorów:

SKRÓTPEŁNA NAZWAOPIS
AGSAden Gulf Surchargedodatek za bezpieczeństwo statków poruszających się w obrębie Zatoki Adeńskiej
BAFBunker Adjustment Factordodatek paliwowy. Jego wysokość uzależniona jest od średniej ceny ropy. Obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy.  Np. 450 USD / TEU (za 20’), czyli za 40 zapłacimy 900 USD.
BASBasis ocean freightopłata za fracht morski
CAFCurrency Adjustment Factordodatek walutowy: podawany jest w procentach, np. 7,92% i   armatorzy różnie określają sposób wyliczenia wysokości tego dodatku
CDDSubmission of Cargo Declaration Data Feeopłata za deklarację rodzaju ładunku drogą elektroniczną
CONCongestion Surchargedodatek kongestyjny (wzmożony ruch w danym porcie) zwyczajowo naliczany za TEU
DDFDocumentation Fee – Destinationopłata dokumentacyjna w miejscu przeznaczenia
DHCDestination Handling Chargeopłata za handling w porcie przeznaczenia
EBSEmergency Bunker Surchargedopłata służąca zniwelowaniu wahań cen ropy.  Jej wysokość  ustalana jest przez armatora realizującego transport
EMFEquipment Management Feeopłatę stosuje się do wszystkich pełnych kontenerów eksportowych. Obejmuje między innymi sprawdzenie stanu technicznego kontenera
ERSEquipment Repositioning Surchargeopłata zabezpieczająca armatora w przypadku strat z powodu braku dostępności kontenerów w porcie
IECInspection Empty Containerskoszty za przeprowadzenie przeglądu pustego kontenera na zlecenie załadowcy
IFSImport Intermodal Fuel Surchargedodatek paliwowy doliczany do kosztów transportu intermodalnego
IHEInland Haulage Exportdodatek doliczany do kosztów transportu intermodalnego w eksporcie
IHIInland Haulage Importdodatek doliczany do kosztów transportu intermodalnego w imporcie
ISPSThe International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)opłata za zwiększone bezpieczeństwo kontenerów w porcie
ODFOrigin Documentation Feeopłata dokumentacyjna w miejscu wysyłki
OHCOrigin Handling Chargekoszty handlingowe w terminalu wysyłki
OWSOverweight Surchargeopłata za „ciężkie” kontenery. Jej wysokość i zakres wagowy ustalane są przez armatora. Np. dopłacimy 200 USD 20’ od 18 T
PCCdodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Panamskim
PSEPort Security Charge Exportopłata za ochronę eksportowych kontenerów w porcie
PSIPort Security Charge Importopłata za ochronę importowych kontenerów w porcie
PSSPeak Season Surchargedodatek ten jest wprowadzany przez armatorów w czasie nadmiernej ilości bookingów. Termin obowiązywania dodatku jest określony w ofercie lub w specjalnym komunikacie. Jego wysokość jest uzależniona od linii oceanicznej. Opłata pobierana jest za TEU
PRSPiracy Risk Surchargedodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w obrębie Zatoki Adeńskiej
STTSuez Transit Feeopłata za kanał Sueski ustalana przez armatora i liczona za TEU
WRSWar Risk Surchargedodatek pobierany przez armatora za ryzyko wojenne

INCOTERMS (International Commercial Terms):

W handlu międzynarodowym do określenia warunków dostawy stosuje się powszechnie znane na całym świecie formuły handlowe Incoterms opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlu z siedzibą w Paryżu. W najprostszy sposób można powiedzieć, że wspomniane formuły handlowe/warunki sprzedaży są „gotowcem” określającym w sposób dość precyzyjny, jaki jest podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy sprzedającym a kupującym. Stosowanie Incoterms nie jest oczywiście obligatoryjne, ale powoływanie się na nie jest bardzo wygodne, stąd powszechność ich stosowania. Należy pamiętać, że reguły obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi i dotyczą tylko eksportera i importera.

W roku 2010 powstała nowa wersja Incoterms 2010, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

W porównaniu do poprzedniej wersji wyeliminowano nadburcie statku jako miejsce podziału ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku. Zmiany dotyczą CFR, CIF, FOB. Reguły DES, DEQ, DAF, DDU zostały zastąpione nowymi DAT i DAP. Mamy obecnie 11 formuł, które zostały podzielone na 2 grupy.

 

Zapis : FORMUŁA  MIEJSCE / DOSTAWY   Np.  DDP WARSZAWA
Grupa I dla wszystkich gałęzi transportu
FORMUŁAOPIS ANG.OPIS PL
EXWEX WORKSz zakładu  fabryka, magazyn załadunku)
FCAFree Carrierdostarczony do przewoźnika
CPTCarriage Paid Toprzewóz opłacony do
CIPCarriage and Insurance Paid toprzewóz i ubezpieczenia płacone do
DATDelivery At Terminaldostarczony do terminalu
DAPDelivery At Placedostarczony do miejsca
DDPDelivery Duty Paiddostarczony do miejsca i opłacone cło
Zapis : FORMUŁA PORT ZAŁADUNKU / PRZEZNACZENIA Np. FOB NINGBO
Grupa II Reguły dla transportu morskiego
FORMUŁAOPIS ANG.OPIS PL
FASFree Alongside Shipdostarczony wzdłuż burty statku
FOBFree On Boarddostarczony na statek
CFRCosts and FReightkoszt i fracht
CIFCosts Insurance Freightkoszt, ubezpieczenia i fracht