OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Międzynarodowa spedycja drogowa

Niezmiennie transport drogowy jest najlepszym, najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem na dostarczanie ładunków pomiędzy różnymi krajami. Sama spedycja także w tym zakresie jest szersza niż przewóz, ponieważ obejmuje szereg innych działań i usług, które odpowiadają na potrzeby klientów z różnych branż.

Co to jest spedycja?

Najczęściej pojęcia import eksport – spedycja drogowa używa się w kontekście organizacji przewozu od nadawcy do odbiorcy. W tym aspekcie specjaliści dbają również o odpowiednią dokumentację, procedury celne, magazynowanie ładunku, o ile istnieje taka konieczność, oraz szereg innych usług. Te oczywiście są wyszczególnione w umowie. Przewozy drogowe bardzo często są również wykorzystywane w transporcie modalnym i tym samym uzupełniają spedycję lotniczą, kolejową czy morską. W ten sposób ładunki mogą docierać do odbiorców w każdym kraju. O ile spedycja krajowa obejmuje swoim zasięgiem teren Polski o tyle w pojęciu przewozów drogowych międzynarodowych możemy mówić o szeregu możliwości, ponieważ nawet dokumentacje czy formalności celne są bardzo zróżnicowane. Sam transport drogowy wykorzystuje specjalistyczne samochody, które przewożą ładunki mało i wielkogabarytowe, tworzy niebezpieczne czy wymagające specjalnej obsługi.

Spedycja i transport towarów

Sam przewóz jest kluczowym elementem spedycji drogowej. To specjaliści wybierają odpowiedni pojazd do specyfiki towarów oraz wymagań klienta oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Niezwykle istotnym aspektem stają się również czas realizacji transportu oraz szczególna troska o bezpieczeństwo ładunku. Najczęściej przewóz drogowy wynosi maksymalnie 38 europalet lub 24 tony. W zależności od potrzeb samochody są wyposażone w firanki, megi, plandeki lub w specjalistyczne chłodnie, izotermy, silosy czy cysterny. Tym samym świetnie sprawdzają się w transporcie drogowym różnych ładunków – także płynnych lub sypkich czy wymagających określonej temperatury.

Usługi spedycyjne

Poza transportem międzynarodowa spedycja drogowa obejmuje również magazynowanie towarów oraz monitorowanie łańcucha dostaw, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców różnych branż. Nawet niewielkie ładunki wymagają takiego samego zaangażowania jak przewóz całopojazdowy.