OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Kim jest broker morski?

Rozwój sektora usług transportowych sprawia, że zmienia się rynek pracy i kolejne zawody związane z przewozami drogowymi, morskimi czy lotniczymi, logistyką oraz spedycją stają się bardzo dobrą opcją na karierę. Wielu absolwentów interesuje się, co robi broker morski. W dużym skrócie pełni on rolę kupca, który wysyła ładunki do portu, by dalej je transportować i sprzedawać. Tym samym to właśnie do niego należy całość lub część towarów na statku.

Jak działa agent morski?

Z zasady broker morski zawiera umowę z armatorem, czasem też z odbiorcą lub kapitanem statku i na jej podstawie przewozi towary. Ten dokument jest nazywany umową czarterową i czasami do celów handlowych utożsamia się agenta morskiego ze spedytorem, choć zakres ich działań bywają zgoła inne.

Transport morski z roku na rok zyskuje na popularności i wpływa na rozwój gospodarek, które bazują na dostępie do portów. Nic więc dziwnego, że także Polska co roku zwiększa ilość przeładowywanych ładunków. By cały transport mógł przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem morskim i przepisami lokalnymi danego portu, konieczne jest sprawowanie nadzoru nad wszystkimi procesami. Taką kompleksową obsługą zajmuje się agent morski. W praktyce pełni on funkcję spedytora, dyspozytora oraz pośrednika.

Zadania brokera morskiego

Kurier morski jest niezależną osobą, która obsługuje armatora. Pośredniczy w zawieraniu kontraktów, rozwiązywaniu sporów, udziela porad oraz dysponuje informacjami na temat przewożonych ładunków, statków oraz obowiązujących kontraktów. Broker morski jest więc odpowiedzialny za praktyczne i prawne aspekty całego transportu – statków, załogą, trasy, specyfiki towarów. Do jego zadań należy przede wszystkim przygotowanie i weryfikacja dokumentacji rejsu, prowadzenie ewidencji kosztów oraz generowanie rachunków i koordynowanie wszystkich działań. Musi również współpracować z kapitanami statków i odpowiada za bezproblemowe odprawy w porcie.

Zakres działania i odpowiedzialności agentów morskich jest regulowany przez Kodeks Morski. Poza tym obowiązująca jest zawsze wspomniana już umowa z armatorem. W niej zapisane są obowiązki, odpowiedzialność kuriera morskiego, kwestie finansowe oraz nadawane są uprawnienia. Broker może w imieniu armatora zawierać umowy, co daje mu dużą swobodę działania, ale również jest związane z ogromną odpowiedzialnością.

Czy każdy może być brokerem morskim?

Choć brokerem morskim teoretycznie może być każdy, to warto pamiętać o międzynarodowym charakterze tego typu pracy. W niektórych krajach trzeba spełnić konkretne warunki, by być zatrudnionym na tego typu stanowisku. Warto więc pamiętać, że agenci morscy muszą spełnić standardy międzynarodowej organizacji NASBA (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents). Zrzesza ona agentów morskich, a jej standardy zostały opracowane przez agencję pomocniczą ONZ (UNCTAD), która zajmuje się koordynacją światowego handlu.

Standardy UNCTAD

UNCTAD określa, że, by zostać brokerem, trzeba mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie – czyli staż u doświadczonego agenta morskiego, legitymować się pozytywnymi referencjami z dwóch źródeł oraz zdać międzynarodowe egzaminy zawodowe. Broker morski musi również mieć własne środki na rozpoczęcie działalności. Poza tym oczywiście należy doskonale znać język angielski, być odpornym na stres oraz mieć możliwość pracy w zmiennych godzinach. Od kuriera morskiego wymaga się też dużej samodzielności oraz umiejętności organizowania sobie pracy.