OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Transport i fracht morski

Kontenery to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów transportu. Przede wszystkim dotyczą one frachtu morskiego, choć ten rodzaj ładunku przewozi się również innymi środkami komunikacji. W ten sposób dostarcza się towary w znacznej ilości i poza kontenerami spedycja obejmuje również drobnicę.

Co to jest fracht morski?

Sam fracht morski to inaczej opłata za przewóz towarów drogą morską. W tym celu wykorzystuje się statki handlowe. Samo pojęcie fracht stało się więc szersze niż rozliczenia finansowe za transport morski i obejmuje całokształt usługi łącznie z dostarczeniem ładunku od producenta do portu oraz uzupełnieniem formalności. Sam koszt spedycji zależy więc nie tylko od wagi i wielkości ładunku, ale również od konkretnych zamówionych usług. Tym samym, by ujednolicić opłaty za transport od różnych producentów, została wprowadzona zasada freight equalization. Wyrównuje ona ceny frachtowe niezależnie od tego, jaką odległość ładunek musi pokonać.

Ile kosztuje spedycja morska?

Transport morski należy do tanich i bezpiecznych sposobów transportowania różnych ładunków. Same opłaty są pobierane po dostarczeniu towaru do miejsca docelowego, co jest związane z koniecznością sprawdzenia, czy ładunek nie został uszkodzony na przykład na skutek niesprzyjających warunków pogodowych. W wielu wypadkach firmy nadające towary drogą morską muszą się liczyć również z opłatami za niewykorzystaną ładowność statku. Dlatego właśnie w wielu wariantach poszukuje się innych przedsiębiorstw, które również wysyłają kontenery w tym samym kierunku.

Obsługa portowa i celno-fiskalna

Sama spedycja morska to kompleksowa obsługa importu i eksportu. Poza samym transportem specjaliści zajmują się również uzupełnieniem dokumentów i załatwianiem formalności celnych, magazynowaniem ładunków kontenerowych oraz organizacją operacji portowych. W tym celu wykorzystywane są również przewozy kolejowe i drogowe do portów na terenie Europy.

Zalety transportu morskiego

Transport morski jest wybierany przede wszystkim przez tych dla których cena i bezpieczeństwo ładunków są ważniejsze niż czas realizacji zlecenia. Sama spedycja obejmuje nie tylko transport statkiem na liniach żeglugowych, ale również szereg usług, które są dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Dostawy towarów realizowane są w kontenerach, na masowcach, ale również w postaci drobnicy. W ten sposób przewozi się także ładunki niebezpieczne, spożywcze, ponadnormatywne oraz mienie przesiedleńcze i strategiczne.