OpenSped

Fracht • Spedycja • Logistyka

Terminal portowy Gdynia GCT

W gdyńskim porcie od 2005 roku Hutchison Port rozwija nowoczesny terminal kontenerowy. Powstał on na bazie stoczniowej spółki i z roku na rok odnotowuje coraz większe obroty. Rośnie również ilość przeładunków oraz obsługiwanych statków. Dzięki stałym inwestycjom zarówno w sprzęt, jak i w nowoczesne technologie Hutchison Port Gdynia (GCT) zwiększa wydajność i dąży do tego, by stać się najważniejszych terminalem kontenerowym regionu. Poza Polską Grupa HPH jest operatorem sieci terminali kontenerowych m.in. w Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Inwestycje w rozwój

Docelowo spółka zamierza stale rozwijać terminal, by zwiększyć jego możliwości przeładunkowe. Odpowiada to na zapotrzebowanie rynku oraz prognozy, które zakładają, że transport kontenerowy będzie jedną z najmocniej i najszybciej rozwijających się branż. GCT stale dba również o podnoszenia jakości obsługi poprzez inwestycje w wyspecjalizowane kadry. Szczególną troskę przykłada się również do zrównoważonego rozwoju ze zwróceniem uwagi na ochronę środowiska naturalnego.

Gdyński terminal kontenerowy pretenduje do tego, by stać się jednym z ważniejszych portów w regionie. Poza najwyższą jakością obsługi przyciąga klientów atrakcyjnymi cenami oraz doskonałą wydajnością.

Przydatne informacje

Zobacz pełną listę teminali i portów wraz z ich kodami: 

Rozbudowa terminala

Dzięki inwestycjom gdyński terminal docelowo planuje zwiększenie możliwości przeładunkowych o 50%. Powstaną nowe nabrzeża oraz place składowe. Szacuje się więc, że przeładunek będzie mógł sięgnąć nawet 600 tys. TEU rocznie. Rozbudowane również zostaną place manewrowe z terminalem kolejowym a także z całą infrastrukturą. Zmodernizowana zostanie sieć elektryczna, teletechniczna i kanalizacyjna. Poza tym oczywiście zostanie zakupiony nowy sprzęt.